Nyelv / Language:

CENTENÁRIUM

Tisztelt Önkormányzatok, Munkáltatók!

Ünnepeljük együtt a

Védőnői Szolgálat megalakulásának 100. évfordulóját!

Levél letöltése

A védőnői hivatás fennállásának 100. évfordulója alkalmából a Magyar Védőnők Egyesülete az alábbi pályázatokat, akciókat hirdeti meg 2015. évre.

Várjuk a védőnő kolléganők minél aktívabb részvételét.

 A Magyar Védőnői Szolgálat történetében, így mi a mi életükben is nevezetes évfordulóhoz érkezünk 2015. évben. 100 éves lesz a Magyar Örökség díjas Magyar Védőnői Szolgálat.

E nevezetes évforduló alkalmából a Magyar Védőnők Egyesülete több pályázatot, programot kezdeményez, hirdet meg a következő évben.

A pályázatokra, programokba reméljük sokan be fogtok kapcsolódni, ki-ki érdeklődéséhez és lehetőségéhez mérten.

Bár mindenki nyertes lesz, aki részt vesz a meghirdetett eseményeken, mert sok barátot, kellemes élményt szerezhet, kellemesen kikapcsolódhat, mozoghat, mégis szeretnénk, ha a versenyszellem is segítené a részvétel izgalmát.

A 2015. évi Védőnő-Szülésznő-Gyermekápoló Konferencián – amit a Centenáriumi Év záró eseményeként szervezünk meg – adunk lehetőséget az egyes pályázatok, programok eredményének /lesz, ahol részeredmény/ közzétételére, ismertetésére.

 

Várunk mindenkit! Vegyetek részt a programokon!

Felhívás itt nézhető meg>>>>

Tevékenyen ünnepeljük együtt hivatásunk 100. évfordulóját!

Védőnő elődeink, családok, ahol a védőnői szakmát többen is választották, ahol generációkon át jelen volt/van hivatásunk.

Önmagát becsüli meg az a szakma, mely megbecsüli azon dolgozóit, akik több évtizeden keresztül a védőnői pályát, mint hivatást gyakorolták.

Az elmúlt évszázadban minden településen számos védőnő teljesített szolgálatot. Kik ők, kik adták át egymásnak a stafétabotot? Gyűjtsük össze, kik azok az egyes településeken, akik védőnőként segítették a településen a családokat. Kire emlékszünk még, és hogyan él emlékük a családok körében?

Van-e közöttük olyan, akit hivatása önzetlen végzéséért a település elismerésben részesített, illetve magas állami kitüntetésben részesült?

Kik voltak a vezető védőnők az egyes járásokban? Ők azok, akik abban segítették a szolgálatot, hogy összefogták a védőnőket, a szakmai feladatok egységes ellátását támogatták/támogatják. Ha szükséges volt segítették – és ma is segítik – a munkáltatókkal való párbeszédet, kiigazították a gondozottal való esteleges nézeteltérést, képviselték a védőnőséget a társszakmák és a szakmai vezetés felé.

Vannak-e olyan családok, ahol több generáció választotta a védőnői hivatást, beszélhetünk-e védőnői dinasztiákról?, vagy ahol a testvérek is védőnőként dolgoztak/dolgoznak. Kérjük, mondják el, hogy miért választották a védőnői hivatást. Miben tudják egymást támogatni, segíteni.

Várjuk beszámolóikat, amelyeket a VÉDŐNŐ folyóiratban és a honlapunkon is szeretnénk közzé tenni.

 

Alkotó védőnők

Sokan vagyunk, sokfélék a védőnői pályán. Mindenkinek van valamilyen hobbija, de vannak közöttünk olyanok, akik a hobbijukat igen magas színvonalon űzik, valamiben, aminek nincs köze a védőnői szakmához, megmutatták tehetségüket.

Kik ők? Festők? Írók? Zenészek? Valamilyen egyéb alkotói tevékenységet űznek magas színvonalon? Ismerjük meg őket, adjunk nekik lehetőséget munkáik bemutatásra a Centenáriumi év helyi rendezvényein, illetve várjuk őket az Év Záró rendezvényen, ahol lehetőséget biztosítunk alkotásaik, művészetük bemutatására.

 

A védőnői hivatás elfeledett, fellelt értékei

A Centenáriumi év során szeretnénk felkutatni azokat az épületeket, helyszíneket, amelyekhez a Stefánia Szövetség, a Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat működése és a védőnőképzés kötődik, és ezeken a helyszíneken emléktábla elhelyezésével, koszorúzással emlékezni elődeinkre.

 

Terveink között szerepel felkutatni azokat az írott (sajtócikkek, irodalmi művek), képi/hang (fotók, filmek), tárgyi (tankönyvek, vizsgáló eszközök, bútorok, cégtáblák, öltözet, jelvények, diplomák) emlékeket, amelyek a védőnői hivatás múltjából még fellehetők. Régi vágyunk, hogy a már birtokunkban lévő emlékeknek és a kutatás során még fellehető ereklyéknek méltó helyet találjunk, egy emlékszoba kialakítása valahol, ahol megőrizhetjük múltunk emlékeit. Várjuk az esetleges felajánlásokat, ahol ki tudnánk állítani a védőnői hivatás emlékeit

 

Édesanyám védőnő, védőnő volt.

Várjuk olyan ismert közéleti személyiségek beszámolóit, „vallomásait” amelyben elmesélik, hogy látták/látják édesanyjukat gyermekként és mikor felnőttek.

Ha ismertek ilyen közéleti személyt, kérjétek meg, hogy mondják el, vagy írják le, hogyan látták /látják Ők a védőnői hivatást.

A beszámolókat a VÉDŐNŐ folyóiratban és a honlapunkon közzé tesszük.

 

PÁLYÁZAT

Védőnői hivatás népszerűsítése

Évek óta védőnő hiánnyal küzdünk, közel 300 üres állást helyettesítenek a védőnők. Mit tehetünk mi, hogy ismertté váljon hivatásunk, és többen válasszák a védőnői szakmát.

Ha van ötleted, hogy hogyan tudnánk bemutatni az általános és a középiskolások számára a védőnői hivatást, írd meg. Készíts bemutatót, poszter tervet, információs anyagot a védőnő feladatairól, hívatásunk szépségeiről és eredményeiről.

Pályázatokat 2015. február 28-ig kérjük elküldeni a MAVE címére.

A legjobb műveket díjazzuk és közzétesszük, hogy a védőnők a Centenáriumi Évben segítségükkel népszerűsítsék a védőnői hivatást a fiatalok körében.

Pályázat védőnők számára

  • Miért lettem és maradtam védőnő
  • A védőnői pályám bemutatása
  • Így látom – mint családtag – a védőnői hivatást

Pályázat védőnő hallgatók számára.

  • Így képzelem el a védőnői hivatást
  • Interjú a védőnői pályán több évtizede dolgozó védőnővel, vagy nyugdíjas védőnővel.

,,Kilométerfalók” – védőnők gyalog, két keréken.

Mindannyian nap, mint nap gyalogolunk, kerékpározunk, sőt néha futunk (busz után, kutya vagy más elöl).

Sokan közülünk nemcsak munkaidőben, hanem szabadidőben hobbiként is űzzük ezeket a mozgástevékenységeket.

,,Kilométerfalók” Kerékpárral a munkába/munkában

A védőnők egyik legfőbb közlekedési eszköze a kerékpár. Sokan ezzel járnak munkába, de a munkában sokszor az egyetlen közlekedési eszköz is  a kerékpár.

Bizonyára sokan elgondolkoztunk már azon, hogy vajon hány km van a lábunkban/kerekeinkben?

A Centenárium jegyében meghirdetjük a „Kilóméterfalók” akciót.

Várjuk azoknak a kolléganőknek a részvételét, akik szeretnék megmutatni, hányszor kerülhetnénk meg a Földet egy év alatt, ha összeadjuk a védőnők által munkakörükben megtett kilométereket.

Az akció megvalósításához segítségül hívjuk a Bam! programot.

A „Bringázz a munkába!” (Bam!) kampány a Magyar Kerékpárosklub szervezésében valósul meg a Kerékpáros Magyarország Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a kampány kezdeményezője és a védjegyoltalom jogosultja hozzájárulásával. A Bam! program http://kerekparosklub.hu internetes oldalon érhető el.

2015. január 1-vel nyitjuk meg a védőnő csoportot, és arra kérjük a részt venni szándékozó védőnőket, hogy január 1-ét követően jelentkezzenek be a csoportba, és folyamatosan rögzítsék a megtett kilométereket a honlapon, 2015. december 31-ig.

A MAVE honlapján folyamatosan adunk majd tájékoztatást, hogy hol tartunk a részvételben, illetve a kilométerekben.

A legtöbb km-t felfaló kolléganők részére szeretnénk díjat átadni az év végén.

Ezen kívül várjuk a nem mindennapi történeteket, amelyek a kerékpáros közlekedés kapcsán megesett veletek.

,,Kilométerfalók” Túrázz a zöldkereszten!

 
   

      A szabadidő aktív eltöltésének és szép tájak megismerésének egyik legjobb módszere 

     a  túrázás, és mindemellett egészséges is!  2015-ben várjuk azokat a kolléganőket, családjaikat, de

    akár védőnők által vezetett iskolai csoportokat is, akik szívesen gyalogolnak, és szívesen részt

    vennének a Centenárium jegyében meghírdetésre kerülő túraprogramon.

A túraútvonalak jelzései között vannak zöldkereszttel jelzett útvonalak, ezekre tervezünk 5 - 10- 20 km hosszú túrákat, melyeket az év folyamán lehet teljesíteni.

2015. januárjában a MAVE honlapjáról lesznek letölthetők a túrafüzetek, amelyek az egyes tájegységekben teljesíthető útvonalakat tartalmazzák.

A Honlapon lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a túraútvonalak bejárására tervezett időpontokat is fel tudjátok tenni, hogy akár több település védőnői egyszerre tegyék meg a túrát, ami jó lehetőség az ismerkedésre, kapcsolatok kialakításra.

Célunk, hogy minél több túraútvonalat járjatok be, és azokat szeretnénk megjutalmazni, akik a legtöbb km-t tették meg a zöldkereszt túraútvonalakon, illetve, akiknek sikerül 1 év alatt 100 km-t teljesíteni.

A túrákon készült fotókból az Év végi Centenárium Záró rendezvényen kiállítást rendezünk.

,,Kilométer falók” szabadon választott

 
 

Természetesen vannak olyan kolléganők, akik nem kerékpárral járják a körzetüket, és akiktől messze vannak azok a hegyek, ahol a zöldkeresztes túraútvonalak vannak, de sokat kirándulnak gyalog vagy kerékpárral. Számukra is lehetőséget kínálunk a bekapcsolódásra.

A Centenáriumi Túrafüzetben ők a saját maguk által szervezett túrákat, és a megtett kilométereket rögzíthetik az év folyamán. Tehát nincs más teendőnk, mint hogy január elsejétől gyűjtsük a kilométereket! Vezessük a túranaplót arról, mikor mekkora távot teljesítettünk, gyalog, futva vagy két keréken!

Ebben a kategóriában is azokat szeretnénk megjutalmazni, akik a legtöbb km-t tették meg a túrákon, illetve, akiknek sikerül 1 év alatt 100 km-t teljesíteni.

A fotókkal szintén lehet jelentkezni a Centenáriumi Évet záró Rendezvény fotókiállítására.

A szabadon választott kategóriában, ha valakinek van kedve lépésszámlálóval mérni, hogy 1 év alatt hány lépést tesz meg a családok látogatása és a tanácsadások tartása alatt, nosza rajta! Erre is van lehetőség! Bizonyára hatalmas számot fogunk látni az év végén.

Figyeljétek Honlapunkat, olvassátok figyelemmel Hírlevelünket,

keressétek a további információkat és programjainkat 2015-ben!

MAKASZ aktuális

Health EU Portal


© 2008-2011 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette